lørdag
nov122016

Leonard Cohen til minne

En av verdens største sangere og poeter er død.

Netanyaforeningen kondolerer, og ønsker å ære hans minne.

Leonard Cohen var alltid rede til å gjøre en innsats for Israel og ønsket inderlig at det måtte bli fred mellom Israel og palestinerne.

Mer om hans innsats for Israel og fredens sak, kan leses her.

Måtte hans ønske om fred, samarbeid og forsoning, bli oppfylt!

 

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (14)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  Response: eat stop eat
  Netanyaforeningen - Hjem - Leonard Cohen til minne
 • Response
  Response: prediksi togel
  Netanyaforeningen - Hjem - Leonard Cohen til
 • Response
  Response: Domino Qq
  Netanyaforeningen - Hjem - Leonard Cohen til
 • Response
  Response: domino qq
  Netanyaforeningen - Hjem - Leonard Cohen til
 • Response
  Response: Judi Casino
  Netanyaforeningen - Hjem - Leonard Cohen til
 • Response
  Netanyaforeningen - Hjem - Leonard Cohen til
 • Response
  Response: Read Homepage
  Netanyaforeningen - Hjem - Leonard Cohen til
 • Response
  Response: domino qq
  Netanyaforeningen - Hjem - Leonard Cohen til
 • Response
  Netanyaforeningen - Hjem - Leonard Cohen til
 • Response
  Response: Main Domino
  Netanyaforeningen - Hjem - Leonard Cohen til
 • Response
  Response: balakmurni
  Netanyaforeningen - Hjem - Leonard Cohen til
 • Response
  Response: Agen Bola
  Netanyaforeningen - Hjem - Leonard Cohen til
 • Response
  Response: game domino gaple
  Netanyaforeningen - Hjem - Leonard Cohen til
 • Response
  Netanyaforeningen - Hjem - Leonard Cohen til

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Flere historiske avisintervju ang. Netanyaforeningen | Main | Terrorofre fra Netanya på besøk i Norge »