torsdag
nov102016

Terrorofre fra Netanya på besøk i Norge

Netanyaforeningen takker Arne Karlsen for tilsendt materiale fra flere besøk av terrorofre fra Netanya.

Fra et av brevene leser vi dette betimelige spørsmålet:

"Hvem skal jeg hate?

Hvordan har du reagert på at du mistet datteren din på denne måten?

-Med bunnløs sorg, selvsagt. Men jeg er ikke blitt hatefull. Hvem skal jeg hate? Alle arabere? Hjemme er kona og jeg med i en gruppe med mennesker som har mistet sine nære i terrorangrep. Fire av dem er arabere. Vi er alle ofre. Terroren rammer blindt.

Og gjerningsmannen, Ali Jaara, er selv død.

- Men oppdragsgiverne til selvmordsbomberne bør straffes, sier Darom."

Flere klipp over besøk fra terrorofre og deres rystende historier kan leses her.

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (8)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  Response: togel hongkong
  Netanyaforeningen - Hjem - Terrorofre fra Netanya på besøk i
 • Response
  Response: visit this page
  Netanyaforeningen - Hjem - Terrorofre fra Netanya på besøk i
 • Response
  Netanyaforeningen - Hjem - Terrorofre fra Netanya på besøk i
 • Response
  Netanyaforeningen - Hjem - Terrorofre fra Netanya på besøk i
 • Response
  Netanyaforeningen - Hjem - Terrorofre fra Netanya på besøk i
 • Response
  Response: Judi Online
  Netanyaforeningen - Hjem - Terrorofre fra Netanya på besøk i
 • Response
  Response: Domino 99
  Netanyaforeningen - Hjem - Terrorofre fra Netanya på besøk i
 • Response
  Netanyaforeningen - Hjem - Terrorofre fra Netanya på besøk i

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Leonard Cohen til minne | Main | Fra Sabbatskvelden 21. oktober 2016 »