Israels utfordringer

I april 2013 deltok Netanyaforeningen på en tur initiert av Stavanger kommune til Netanya og Nablus. I forkant av turen og på eget initiativ utarbeidet Sigve Bø et kompendium som ble tilbudt alle deltakere. Kompendiet ble utarbeidet for å sette lys på Israels utfordringer. Stoffet er hentet fra aktuelle kilder fra flere hold. Styret i Netanyaforeningen ønsker at innholdet i kompendiet skal være tilgjengelig for flest mulig.