Historie

Den israelske kystbyen Netanya ble grunnlagt 18. februar 1929. I starten bestod den lille bosetningen av noen ganske få mennesker som bodde i telt. På grunn av det arabiske opprøret i august samme år måtte bosetterne i Netanya forlate hjemmene sine for et par uker. Men etter at de vendte tilbake igjen skjedde det en rask utvikling og vekst i den nye bosetningen. I løpet av få år ble det bygget både skoler, barnehager, butikker og hotell. Ideen om å gjøre Netanya til en turistby oppstod tidlig. De kilometerlange strendene langs Middelhavet må ha virket forlokkende på badelystne og solhungrige mennesker allerede den gang. I 1937 fikk byen veiforbindelse med Tel Aviv og Haifa, noe som førte til at turistnæringen blomstret.

Den stadig vanskeligere situasjonen for europeiske jøder utover 1930-tallet førte til en økende strøm av flyktninger til det britiske mandatområdet som ble kalt Palestina. I løpet av dette tiåret ankom 17 skip med illegale jødiske flyktninger Netanya og disse ble hjulpet av byens innbyggere.

I forbindelse med Uavhengighetskrigen i 1948 ble det opprettet en militærbase i Netanya og 3. desember dette året fikk Netanya bystatus som den første byen i det nyopprettede Israel. Byen hadde da 9.000 innbyggere.

På grunn av den korte avstanden til de palestinske områdene har Netanya i nyere tid blitt rammet av flere selvmordsangrep som har kostet mange mennesker livet. Et av de mest alvorlige angrepene fant sted i mars 2002 da en terrorist fra Hamas tok livet av 30 mennesker ved å utløse en bombe i Park Hotel. Etter at sikkerhetsbarrieren ble bygget har det vært en radikal nedgang i antall terrorangrep mot Netanya.

Netanyas økonomi baserer seg i stor grad på ulik industrivirksomhet, der diamantindustrien kanskje er mest kjent. Også turisme er viktig for byen som med sine flotte strender og mange hoteller og restauranter er et populært feriemål. I Netanya kan man også finne Israels første Ikea-butikk. Butikken, som åpnet i 2001, ble totalskadet i en brann i februar 2011.

Blant flere utdanningsinstitusjoner i byen finner vi Netanya Academic College som tilbyr bachelor- og mastergradstudier i flere fag. Netanya huser også en sykepleierhøgskole.

Byen er i stadig vekst og har i dag rundt 200.000 innbyggere. En stor andel av befolkningen består av engelskspråklige immigranter fra USA, Canada og Storbritannia. De siste tiårene har det kommet et betydelig antall immigranter fra Frankrike og det tidligere Sovjetunionen til Netanya.

I 1998 ble Miriam Feirberg-Ikar valgt til Netanyas første kvinnelige ordfører. Hun ble gjenvalgt i 2003 og 2008.

Netanya har vært Stavangers vennskapsby siden 1996.