Leonard Cohen til minne
2016-11-12
Netanyaforeningen admin in Kjersti Inga Haaland

En av verdens største sangere og poeter er død.

Netanyaforeningen kondolerer, og ønsker å ære hans minne.

Leonard Cohen var alltid rede til å gjøre en innsats for Israel og ønsket inderlig at det måtte bli fred mellom Israel og palestinerne.

Mer om hans innsats for Israel og fredens sak, kan leses her.

Måtte hans ønske om fred, samarbeid og forsoning, bli oppfylt!

 

 

Article originally appeared on Netanyaforeningen (http://netanyaforeningen.no/).
See website for complete article licensing information.