Bli medlem

Netanyaforeningen har over 200 medlemmer, men vi ønsker enda flere!
Alle medlemmer mottar vårt nyhetsbrev.

Priser
Enkeltpersoner: kr 100,-
Ektepar/samboere: kr 150,-

Medlemskontingenten innbetales på kontonummer: 9365.05.47762
Husk å merke betalingen med navn, adresse og helst e-post.