torsdag
sep292016

Shimon Peres får en usedvanlig stor begravelse den 30.9.2016

Usedvanlig stor begravelse
Forberedelsene for Shimon Peres begravelse kommende fredag vil bli usedvanlig omfattende og selve begravelsen vil bli usedvanlig stor. Peres vil bli lagt i Knesset på torsdag og flaggene ved alle offentlige institusjonene vil bli på halv stang. Selve begravelsen vil finne sted på Har Herzl i Jerusalem fredag, og det er ventet at statsledere fra mange land vil komme til Israel, deriblant USAs president Barack Hussein Obama, Frankrikes president Francois Hollande, Tysklands rikskansler Angela Merkel, FNs Ban Ki-moon og mange andre.

Lang seremoni
Israels farvel med den 93 år gamle presidenten og statsministeren Shimon Peres vil strekke seg over to dager. Klokken 08.45 torsdag vil president Reuven Rivlin og statsminister Binyamin Netanyahu legge ned kranser foran kisten hans i Knesset. Fra 09.00 til 21.00 kan israelerne komme å ta et siste farvel og vise ham en siste respekt. Selve begravelsen begynner fredag klokken 08.30 da han kjøres til Har Herzl. Fra 09.30 til 11.00 vil det bli holdt ulike taler og sleve begravelsesseremonien vil begynne klokken 12.00 Mange av veiene rundt området vil bli stengt hele dagen.

Feiret Peres død
Mens kondolansene til Israel og Peres-familien strømmet inn fra det meste av verden denne uken, har den palestina-arabiske terrorgruppen Hamas og Hizballah i Libanon feiret hans bortgang. Hamas talsmann Sami Abu sa at Shimon Peres var den siste israelske lederen som «grunnla okkupasjonen», mens sønnen til Hillary Rodham Clintons tidligere rådgiver Max Blumenthal sa at «det å kalle Peres en fredens mann sverter alle konsepter om fred».

Største operasjon noensinne
Israelsk politi og sikkerhetstjeneste står overfor den største operasjonen noen sinne, ifølge israelske medier. Ikke siden Yitzhak Rabins begravelse i 1995 har det vært så mange statsledere i landet for å ta del i begravelsen. Politiet må sørge for sikkerheten til disse lederne foruten de anslagsvis 100,000 som vil ta del i begravelsen. Minst 7,000 politibetjenter vil bli stasjonert rundt om i Jerusalem fredag.

Kilde: Karmel.net

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Netanyaforeningen gratulerer Norges olje og energiminister med et vellykket besøk i Israel | Main | Utenriksminister Brende deltar i Shimon Peres sin begravelse »