Fra Sabbatskvelden 21. oktober 2016 
2016-11-08
Netanyaforeningen admin in Kjersti Inga Haaland

Netnayaforeningen arrangerte sin årlige Sabbatskveld med middag og sanginnslag på Solborg folkehøgskole fredag kveld den 21. oktober. Da hadde vi også besøk av Yaacov Hect fra Israel. Han har grunnlagt pedagogikken om "Democratic Schools". Han holdt foredrag om hvordan dette virket på og inspirerte elevene til bedre innsats, bedre læring og større trivsel. Flere nyheter om Netanyaforeningens arbeid, kan leses i linken fra nyhetsbrevene våre.

Article originally appeared on Netanyaforeningen (http://netanyaforeningen.no/).
See website for complete article licensing information.