Flere historiske avisintervju ang. Netanyaforeningen
2016-11-17
Netanyaforeningen admin in Arne Karlsen, Kjersti Inga Haaland

Netanyaforeningen takker Arne Karlsen for tilsendt materiale over flere historiske avisintervju der terrorofre fra Israel har besøkt Stavanger og Norge. Disse intervjuene kan leses her. 

Article originally appeared on Netanyaforeningen (http://netanyaforeningen.no/).
See website for complete article licensing information.